Chặng bay phổ biến của Bamboo Airways

Hà Nội (HAN)
đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Ngày đi: 18/09/2023
chỉ từ
369,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
đến Hà Nội (HAN)
Ngày đi: 11/09/2023
chỉ từ
469,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
Hà Nội (HAN)
đến Đà Nẵng (DAD)
Ngày đi: 17/09/2023
chỉ từ
199,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
đến Phú Quốc (PQC)
Ngày đi: 03/09/2023
chỉ từ
49,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
đến Đà Lạt (DLI)
Ngày đi: 14/09/2023
chỉ từ
144,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
đến Quy Nhơn (UIH)
Ngày đi: 05/12/2023

chỉ từ

208,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
đến Hải Phòng (HPH)
Ngày đi: 06/09/2023
chỉ từ
449,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay
Hà Nội (HAN)
đến Côn Đảo (VCS)
Ngày đi: 22/10/2023
chỉ từ
1,199,000 VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Một chiều
đặt vé ngay

Trải nghiệm Bamboo Airways